Марков и Реюв камък

Легендата за Марков и Раюв камък

На 3 километра южно от Елена, по пътя за прохода Елена Твърдица, започва еко пътеката Марков-Реюв камък. По време на разходката, пред туристите ще се открие невероятна гледка. При изкачването по Еленския балкан, те ще минават над голи скали и ще се спуснат по ридовете. Гледките, който ще се разкрият по време на прехода, пред любителите на еко туризма, няма да могат да се видят на друго място. Това са северните склонове на Стара планина, пълната красота на Еленската котловина, при ясно време ще се види и територията след язовир Йовковци. Но местата, които си заслужават най-голямо внимание и са с най-вълнуваща история са „Марков камък” и Раюв камък”. Смесена гора от габър и дъб обгражда от всички страни скалното светилище.
Марков камък изглежда, като закрепена от човек скала, върху няколко по-малки по размер камъка. Историческия обект кръстен на небезизвестния български герой Крали Марко е с височина 3.2 метра, дължина 6 метра и ширина 3.5 метра. Легендите за Марков камък са две на брой. В едната се разказва как Крали Марко обикалял тези територии и видял камъка, на връх Острец. Ритнал го, но той не мръднал. Ядосал му се, грабнал го с ръце и го хвърлил на далече. Докато камъка летял и се търкалял, Крали Марко го изпреварил и наредил няколко камъчета там, където ще падне. Познал мястото, но бил ударен от голямата скала по пръста. Дори днес седят по камъка пръските кръв, според легендата. Другата история е, че този камък бил хвърлен по османските войски, от Крали Марко. Причината била, че те водели българки хванати на синджир.
Другият, Раюв камък представлява разпръснати, хаотично камъни не далеч от Марков камък. В това каменно многообразие, два от тях приличат на черупки от костенурки. Те се наричат малката и голямата костенурка. По надолу по пътя има вкопана в скалите ниша. Използвала се е и преди и сега за поклонение. На близо се вижда и издялана в скалите шаманска фигура, с корона или шапка и жезъл в ръката.
Маршрутът е изключително интересен и привлекателен, който си заслужава да се извърви. След него туристите ще се почувстват удовлетворени от преживяното и изпълнени с енергия за следващия поход.

На 3 километра южно от Елена, по пътя за прохода Елена Твърдица, започва еко пътеката Марков-Реюв камък.

уеб дизайн